Det Private Barselshotel

Vi har haft mere end 5000 børn i hænderne

Det Private Barselshotels metode

Vi bliver tit spurgt, hvordan vi specifikt arbejder. Hvordan og hvorfor vores metode adskiller sig fra andres. Vi svaret på en række af de spørgsmål, vi oftest bliver stillet:

Hvilke 3 tillægsord beskriver bedst jeres metode?

 • Revolutionerende, omsorgsfuld, langsigtet.

På hvilken baggrund er jeres metode udviklet?

Vores metode er udviklet på baggrund af:

 • Viden og erfaringer opnået gennem arbejdet på Det Private Barselshotel.

 • Erfaringen fra vores intensive døgnforløb (i hele barnets første leveår), hvor vi er med hele vejen, løbende ser virkningen af vores metode og løsninger og direkte står til ansvar for kvaliteten af vores arbejde.

 • Et menneskesyn, der helt fra fødslen ser babyer som kompetente og hele mennesker, der fordrer respekt, dialog og samspil.

 • En erkendelse af hvor meget babyers udvikling kan fremmes gennem forståelse af de fysiologiske processer i barnet og gennem kommunikation - og at begrænsningerne ikke ligger i barnet, men i vores tanker omkring spædbørn og i den viden og de redskaber vi har adgang til.

 • Indhentning af den nyeste viden inden for hjerneforskning og spædbarnsforskning.

 • Viden om de bagvedliggende fysiske og kemiske mekanismer i kroppen.

 • Arbejdet som jordemødre i at fastholde og fremme sundheden og en indsigt i hvor afgørende det er, hvordan vi som fagpersor forvalter vores ansvar.

 • Naturlig smertelindring brugt gennem årerne som jordemoder.

 • Viden om fysiske og psykiske sygdomme.

 • En uddannelse i filosofi med særlig interesse i etik, gode relationer og det gode liv.

 • Et opgør med det offentlige sundhedsvæsen, forårsaget af et dybt behov for ikke at gå på kompromis med vores faglighed, fordi vi vil give nyfødte og nybagte familier den bedste start på livet.

 • Erfaringer med egne graviditeter, fødsler og børn.

Hvis skuldre står I på, fagligt set?

Metoden er forankret i kroppens fysiologiske og kemiske processer og tager samtidig udgangspunkt i den nyeste hjerneforskning.

Vi er inspireret af Daniel N. Stern, der er professor i psykologi og en af de mest anerkendte nutidige spædbarnsforskere og udviklingspsykologer. Især hans arbejde med at klarlægge de mentale processer, der sker i enhver kvinde, når hun bliver mor.

Vi tror, ligesom Margaretha Berg Brodén (svensk psykolog og forfatter til bogen Mor og barn i ingenmandsland) og Jesper Juul (familieterapeut og forfatter til bogen Dit kompetente barn), at børn er kompetente helt fra fødslen.

Vi har, som Penelope Leach (engelsk psykolog og forfatter), en grundlæggende opfattelse af, at babyer er små mennesker, og at vi må bortskaffe alle kyniske handlinger og myter. Penelope Leach har gjort en stor indsats for at pege på, at gråd er skadelig for babyer. 

Hvilke unikke fordele er der ved netop jeres metode?

 • Din baby vil blive gladere – og græde mindre eller næsten ikke.
 • Din babys udvikling vil fremmes.
 • Din baby vil sove bedre.
 • Din baby vil blive klogere.
 • Din baby vil kommunikere og interagere bedre med dig.

 • Du vil forstå din baby bedre og dermed være en bedre forælder for din baby.
 • Du vil kunne skabe en mere velfungerende hverdag med mere overskud og glæde. 
 • Du vil hurtigt opnå handlekompetence og sikkerhed i forældrerollen.
 • Du vil kunne skabe gode rutiner og være på forkant med det som kommer.
 • Din familie som helhed vil blive et velfungerende team.

Hvad skal man være villig til at tro på for at få fuldt udbytte af metoden?

Du skal være villig til at tro på, at børn er unikke, fantastiske og ligeværdige mennesker, og at denne holdning skal komme til udtryk i det du siger og gør sammen med din baby. Du skal altså have lyst til at aflive alle gamle holdninger om, at nyfødte ikke oplever, ikke husker, ikke føler og ikke forstår.

Du skal være villig til at acceptere, at børn skal lære ALT også det helt basale som at die, sove, prutte, bøvse, lave afføring, foruden selvfølgelig, at kravle, gå, tale mv. Da børn er forskellige vil noget lærdom komme næsten af sig selv til din baby og andet være svært og kræve dig, men at din baby KAN lære alt.

Du skal være villig til at tro på, at når din baby græder, så er det fordi situationen din baby er i er "lige til at græde over". Du skal altså ville tage afstand fra den almindelige opfattelse af, at babyer gerne må græde meget og også ønske at finde en løsning på din babys gråd. 

Du skal være villig til at acceptere, at du som forælder er den, der har det endelige ansvar for at få hverdagen til at fungere. Du skal tilslutte dig, at det er absolut afgørende for en baby at mor, far og resten af familien også fungerer. Du skal altså ville gøre op med holdningen, at ”hvis BARE barnet har det godt, så er alt godt”.  

Hvem arbejder på samme måde som jer?

Der er mange, som ser ud til at udbyde det samme som os, men der er ingen, der arbejder på samme måde som os eller kan det vi kan.

Det normale er, at man som fagperson arbejder meget fragmenteret, og at overblikket og helheden derfor ofte går tabt. 

Vi arbejder med høj kontinuitet og er sammen med babyerne og forældrene på døgnbasis og over flere dage. Det har givet os en unik indsigt i babyer, vi ikke havde før, og sikrer dig, at vores løsninger og metoder kan gennemføres og virker - og holder på den lange bane. 

Det normale er, at fagpersoner giver råd, uden selv at være der til at vise, hvordan de efterleves i praksis, hvilket jo altid er den svære del.

Vi går selv den vej, vi prædiker, og får tingene til at fungere i praksis. Det har den fordel, at du som forælder kan se, at det virker. Samtidig gør det dig i stand til at få sikkerhed i alt det nye, at undgå at overse noget og at få en hverdag derhjemme, der sikrer og fremmer din babys glæde ved livet, trygheden og din babys udvikling. 

Det normale er, at fagpersoner ikke ser hverken de positive og negative konsekvenser deres arbejde, råd og handleforeskrifter har - og derfor heller ikke kan justere deres praksis herefter.

Vi er med hele vejen og bliver konfronteret med, hvilken effekt vores råd og vejledning har både her og nu og over den lange bane. Derfor ved vi, at vores løsninger virker godt både på kort og på lang sigt.

Hvilke dele består jeres metode grundlæggende af?

Det første vi gør er at samtale om, hvad der er sket forud. Hvad du selv har observeret, erfaret og hvad du ønsker dig eller i hvilken retning dine egne fornemmelser går i forhold til din baby og jeres situation.

Herefter gør vi egne observationer af din babys kropssprog og subtile signaler. Disse observationer holdes op mod vores erfaring med et utal af babyer og vores faglige baggrund. På baggrund heraf afdækkes den bagvedliggende udfordring.

Herefter viser dig, hvordan du gør i paksis for at ændre situationen. Det vil sige, at vi handler samtidig med, at vi forklarer og tænker højt, således at du opnår viden og handlekompetence. Du ser, at metoden virker for dig og din baby. Vi laver løbende finjusteringer og inddrager ved behov nye relevante handlinger.

Ved et døgnforløb på Det Private Barselshotel er vi med hele vejen. Vi giver ved alle knudepunkter alle døgnets timerstøtte, sparring og faglig vejldening.

Hvad overrasker dine kunder mest ved din metode?

 • At hverdagen med en baby helt fra fødslen kan være en fest.  
 • Hvor meget barnet kommunikerer med sine omgivelser helt fra fødslen.
 • At amningen ikke gør ondt - heller ikke i starten.
 • Hvor interessante babyer er og hvor meget man kan have sammen helt fra fødslen - også far.
 • At man kan etablere en døgnrytme og god søvn helt fra fødslen.       

Charlotte Utzon og Ditte Bach


{youtube}RFTYDAZ-JC0|250|200|{/youtube}

{youtube}nlb0L1X0kQ0|250|200|{/youtube}

{youtube}CelQULvb4k4|250|200|{/youtube}

{youtube}5tDJ0fUMH1Y|250|200|{/youtube}

{youtube}pIrf9SXHPjM|250|200|{/youtube}

{youtube}rjYC2t_fVLw|250|200|{/youtube}

{youtube}DMFzUrxoDy8|250|200|{/youtube}